11:11 Systems

Immutability ondersteuning voor uw Microsoft 365-back-up

Immutability van back-ups. Het is een uitdrukking die je vaak hoort. Maar wat is immutability? Volgens de definitie in het woordenboek is het dit;

Het kenmerk van een object met een vaste structuur en eigenschappen waarvan de waarden niet kunnen worden gewijzigd.

Voor u kan het gewoon een vakje zijn waaraan u moet voldoen voor een cyberverzekeringspolis of een regelitem op een Request For Proposal-document. Ongeacht het wat of waarom, het is belangrijk om te begrijpen hoe immutabiliteitsondersteuning een belangrijke laag is in de algehele gegevensbeschermingsstrategie van uw organisatie.

Waarom heb ik het nodig?

In het steeds veranderende bedreigingslandschap van vandaag de dag is het belangrijk om uw back-upgegevens te beschermen tegen ongewenste verwijdering. Dit kan zijn in de vorm van een kwaadwillende insider die back-upgegevens verwijdert of een gerichte cyberaanval op back-ups zelf. Moderne ransomware-aanvallen zoeken en vernietigen vaak eerst back-ups voordat ze overgaan tot het versleutelen van productiegegevens. Het hebben van een reservekopie die niet kan worden verwijderd – een onveranderlijke Oftewel een immutable reservekopie – is een geweldig hulpmiddel om in het arsenaal te hebben om verlies van productiegegevens te helpen voorkomen of herstellen.

Nu zit je waarschijnlijk te denken, maar dit is Microsoft 365, niet een of andere bestandsserver die ik moet beheren. Dit is toch het probleem van Microsoft? Nee. Denk opnieuw. Het zijn JOUW gegevens, Microsoft levert gewoon de infrastructuur om de gegevens te hosten.

Maar e-mailgegevens kunnen niet worden versleuteld? Weer fout, e-mail kan worden versleuteld en kwaadwillig worden verwijderd.

Volgens het Veeam Data Protection Trends-rapport 2023 was de belangrijkste oorzaak van uitval in 2020, 2021 en 2022 een cyberincident. De meeste organisaties rapporteren gemiddeld twee cyberincidenten per jaar.

Met een robuust Microsoft 365 back-upplan waarin immutability is opgenomen, kunt u het risico op uitval en volledig verlies van gegevens minimaliseren. Zoals we in het begin al zeiden, is immutability, oftewel onveranderlijkheid, het kenmerk van een object met een vaste structuur en eigenschappen waarvan de waarden niet kunnen worden gewijzigd. Als je een onveranderlijke back-up definieert om 90 dagen te bewaren, kun je er maar beter van uitgaan dat de back-up 90 dagen zal bestaan en dat niets dat zal veranderen.

Het 11:11-verschil

Met een echte SaaS-gebaseerde benadering van back-up van 11:11 bieden we uitgebreide onboarding-services voor uw Microsoft 365-back-upvereisten, evenals naadloze integratie met de 11:11 Cloud Console, voor beheer en herstel van uw gegevens. Onveranderlijkheid wordt afgedwongen op een secundaire kopie van uw back-upgegevens, die apart van uw primaire back-up wordt bewaard. Back-upgegevens worden standaard versleuteld en de aanpak van het scheiden van de back-ups in primaire en secundaire kopieën biedt ook de mogelijkheid om back-upretentie- en immutability-periode te definiëren die voldoen aan de eisen van uw organisatie. U kunt bijvoorbeeld eisen dat uw back-ups drie jaar moeten worden bewaard, maar slechts 90 dagen onveranderlijk moeten zijn. Met deze aanpak kunt u beide hebben.

Dit kan allemaal eenvoudig worden gecontroleerd en bevestigd in de 11:11 Cloud Console.

Ons onboarding team zal met u samenwerken om u te helpen bij het definiëren van opties voor retentie en onveranderlijkheid tijdens de eerste installatie. Zodra uw onveranderlijkheid en bewaarperiode zijn ingesteld tijdens onboarding, kan dit niet meer worden gewijzigd via de 11:11 Cloud Console, waardoor een extra laag van beveiliging en bescherming voor uw gegevens wordt toegevoegd.

In tegenstelling tot andere oplossingen op de markt, maakt 11:11 Cloud Backup voor Microsoft 365 gebruik van object lock-technologie met behulp van AWS S3 Object storage. Dit betekent dat er een tijdslot aan de gegevens is toegewezen en dat deze niet kunnen worden gewijzigd zolang dit tijdslot actief is. Andere oplossingen op de markt verbieden alleen updates van de bewaarperiode vanuit de beheerconsole, terwijl de achterliggende back-upgegevens nog steeds kunnen worden verwijderd.

Conclusie

Nu we weten wat onveranderlijkheid is en hoe het van toepassing is op Microsoft 365 back-up gegevens, heb je het nodig? Nee. Zou je het moeten gebruiken, absoluut! Zie het als een verzekeringspolis met extra voordelen. Laat me je dan dit vragen. Als je huis tot de grond toe afbrandde en je had geen verzekering, zou je je huis weer kunnen opbouwen? Misschien wel. Maar wat als er geen stenen beschikbaar waren om het huis te herbouwen? Je back-up is je verzekeringspolis, de onveranderlijkheid is de garantie dat je de bouwstenen hebt om je huis te herbouwen.

Join the companies doing great things with 11:11 Systems

Dr. Martens
Benchmade
Lush
TreeTop
City of Bend