11:11 Systems

De cruciale schakel

Stappen om de cyberweerbaarheid van uw organisatie te verbeteren.

In het huidige digitale tijdperk vertrouwen bedrijven sterk op technologie om hun activiteiten efficiënt en effectief uit te voeren. Deze afhankelijkheid van technologie brengt nieuwe uitdagingen en risico’s met zich mee, met name op het gebied van cyberbeveiliging. Terwijl organisaties streven naar operationele veerkracht, moeten ze de integrale rol van cyberweerbaarheid erkennen in het beschermen van hun digitale activa en activiteiten. Cyberbedreigingen zijn een aanhoudende zorg geworden voor bedrijven van alle groottes. Als gevolg hiervan is de vraag naar cyberverzekeringen gestegen, waarbij organisaties het belang inzien van financiële bescherming tegen datalekken, ransomware-aanvallen en andere cyberbeveiligingsincidenten. Het landschap van cyberverzekeringen verandert echter snel en verzekeraars leggen de lat steeds hoger als het gaat om beveiligingseisen.

Wat kunnen organisaties doen om hun cyberweerbaarheid te verbeteren en het gemakkelijker en betaalbaarder te maken om een cyberverzekering af te sluiten en te behouden? Hier zijn een paar tips en inzichten.

Wat is operationele veerkracht?

Operationele veerkracht is het vermogen van een organisatie om door te gaan met haar kritieke functies en diensten te leveren ondanks verschillende verstoringen. Deze verstoringen kunnen variëren van natuurrampen tot cyberaanvallen en kunnen ernstige gevolgen hebben als ze niet succesvol worden aangepakt.

Dit omvat verschillende aspecten van bedrijfscontinuïteit, noodherstel en cyberbeveiliging.  Met name voor financieel gereguleerde bedrijven is er een specifiek kader dat ook een leidraad en meer details biedt over wat operationele veerkracht is.  Dit is te vinden op de website van de FCA: Operationele veerkracht | FCA

Het belang van cyberweerbaarheid voor operationele weerbaarheid

Cyber- en operationele veerkracht zijn integrale componenten, aangezien moderne bedrijven voor hun dagelijkse activiteiten afhankelijk zijn van technologie. Een inbreuk of cyberaanval kan bedrijven ontwrichten, de reputatie schaden en leiden tot aanzienlijke financiële verliezen.

Waarom is cyberweerbaarheid essentieel?

Bescherming tegen cyberbedreigingen: Cyberweerbaarheidsmaatregelen beschermen tegen een breed scala aan bedreigingen, waaronder malware, phishingaanvallen, ransomware en datalekken. Het versterken van de cyberweerbaarheid binnen organisaties kan het risico op succesvolle cyberaanvallen verkleinen.

Uitvaltijd tot een minimum beperken: Cyberversterkende maatregelen omvatten robuuste oplossingen voor gegevensbescherming, back-up en herstel. In het geval van een incident kan snel herstel de downtime en de bijbehorende kosten minimaliseren.

Vertrouwen behouden: Belangrijke belanghebbenden vertrouwen bedrijven met hun gegevens. Als je laat zien dat je je inzet voor veerkracht, bouw je dit vertrouwen op en behoud je het door te laten zien dat je gegevensbeveiliging serieus neemt.

Naleving van regelgeving: Verschillende sectoren hebben strenge regels voor gegevensbeveiliging. Cyberweerbaarheid helpt organisaties om aan deze voorschriften te blijven voldoen en dure boetes en juridische gevolgen te voorkomen.

Operationele veerkracht wordt steeds meer een focus in verenigingen vandaag de dag, de correlatie tussen het niveau van veerkracht en de impact op cyberverzekering wordt meer dan ooit gelijkgetrokken.  Waarom is dit, zult u zich afvragen? De toename van cyberincidenten, het gebrek aan historische gegevens om verbanden te leggen tussen cyberincidenten en de kosten voor verzekeringsmaatschappijen.  Het gepercipieerde cyberrisico wordt steeds groter en daarom is het risico voor de verzekeraars zelf ook groter.

Inzicht in de evolutie van cyberverzekering

Cyberverzekeringspolissen zijn geëvolueerd om gelijke tred te houden met de dynamische aard van bedreigingen. Dit veranderende verzekeringslandschap vereist een proactieve en uitgebreide benadering van veerkracht. Om uw verzekeringsdekking veilig te stellen en te behouden, is een samenwerking met een managed service provider (MSP) een slimme keuze om de complexiteit van dit proces te verminderen.

Deze IT-experts kunnen u helpen met risicobeoordeling, naleving van beveiligingsrichtlijnen, planning van incidentrespons en meer, zodat uw organisatie goed voorbereid is om de uitdagingen van het digitale tijdperk het hoofd te bieden. Door samen te werken kunt u niet alleen voldoen aan de strenge eisen van de cyberverzekering, maar ook uw algehele veerkracht vergroten en daarmee ook uw operationele veerkracht.

Verzekeraars beoordelen nu verschillende factoren bij het verstrekken van offertes voor cyberverzekeringspolissen om het risiconiveau te bepalen dat gepaard gaat met het verzekeren van een bepaalde organisatie. Cyberverzekeringen zijn ontworpen om bedrijven te beschermen tegen financiële verliezen als gevolg van cyberaanvallen en datalekken.

Belangrijke factoren die verzekeraars doorgaans in overweging nemen

Bedrijfstype en bedrijfstak: Evaluatie van het type bedrijf en de branche waarin het actief is. Bepaalde bedrijfstakken, zoals de gezondheidszorg of de financiële sector, kunnen een hoger risico op cyberaanvallen hebben vanwege de gevoeligheid van de gegevens die ze verwerken.

Omvang en inkomsten: De omvang van de organisatie en de jaarlijkse inkomsten kunnen van invloed zijn op het benodigde dekkingsniveau en de mogelijke financiële gevolgen van een cyberincident.

Gevoeligheid van gegevens: De aard en gevoeligheid van de gegevens die door de organisatie worden opgeslagen en verwerkt zijn cruciaal. Bedrijven die omgaan met persoonlijk identificeerbare informatie (PII) of financiële gegevens kunnen hogere risico’s lopen.

Beveiligingsmaatregelen: Het beoordelen van de bestaande cyberbeveiligingsmaatregelen van de organisatie, zoals firewalls, antivirussoftware, encryptie, training van werknemers en incidentbestrijdingsplannen. Sterke cyberbeveiligingspraktijken kunnen leiden tot lagere premies.

Geschiedenis van cyberincidenten: Ervaringen uit het verleden van een organisatie met cyberincidenten en schadehistorie kunnen de premiepercentages aanzienlijk beïnvloeden, met hogere premies als gevolg.

Naleving: Naleving van industriële regelgeving en wetten op het gebied van gegevensbescherming, zoals GDPR of HIPAA, is belangrijk. Niet-naleving kan het risicoprofiel van een organisatie verhogen.

Externe leveranciers: Als de organisatie vertrouwt op externe leveranciers voor diensten of gegevensopslag, kunnen verzekeraars de beveiligingspraktijken van deze leveranciers beoordelen, aangezien zij extra risico’s kunnen introduceren.

Risicobeoordeling en scannen op kwetsbaarheden: Verzekeraars kunnen informatie vragen over risicobeoordelingen en het scannen van kwetsbaarheden om de proactieve aanpak van de organisatie bij het identificeren en beperken van cyberrisico’s te meten.

Incident response plan: De aanwezigheid van een goed gedefinieerd incident response plan laat zien dat men zich inzet om cyberrisico’s effectief te beheren en kan worden gezien als een positieve factor.

Opleiding van werknemers: Bewustzijns- en trainingsprogramma’s voor werknemers kunnen van invloed zijn op het beeld dat verzekeraars hebben van de mate waarin een organisatie voorbereid is op cyberbeveiliging.

Geografisch bereik: De geografische reikwijdte van de organisatie en de rechtsgebieden waarin zij actief is, kunnen van invloed zijn op de risicobeoordeling en prijsstelling.

Limieten en aftrekbare bedragen: De door de organisatie gekozen dekkingslimieten en aftrekbare bedragen hebben invloed op de premie. Hogere limieten en lagere aftrekposten resulteren doorgaans in hogere premies.

Schadeverleden: Als de organisatie eerder claims heeft ingediend op cyberverzekeringspolissen, wordt dit meegenomen in het acceptatieproces.

Benchmarks voor de sector: De cyberbeveiligingspraktijken van een organisatie worden vaak vergeleken met de benchmarks en best practices in de sector.

Opkomende bedreigingen: Verzekeraars houden opkomende cyberbedreigingen in de gaten en kunnen premies aanpassen op basis van het veranderende bedreigingslandschap.

Wat kunnen organisaties nog meer doen om cybercriminelen voor te blijven? In mijn volgende artikel zal ik aanvullende stappen beschrijven.

Auteur: Sean Tilley

Sean Tilley is Senior Director of Sales voor EMEA bij 11:11 Systems.

Join the companies doing great things with 11:11 Systems

Dr. Martens
Benchmade
Lush
TreeTop
City of Bend